Profesionālās pilnveidošanās kursi

Nr. Lekcijas nosaukums Mērķauditorija Maksa TIP

1.


Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana

māsas, ārsta palīgi, funkcionālie speciālisti bezmaksas


15-16

2.


Demences agrīna diagnostika - kognitīvi biheivoriālās psihoterapijas pamati

ārsti, ārsta palīgi, māsas bezmaksas


10

3.


Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība
ar citu grupu medikamentiem

ārsti, māsas, farmaceiti bezmaksas


24/36

4.


Atkarību identificēšana un īsā intervence
primārajā veselības aprūpē

ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti bezmaksas


24/36

5.


Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana
psihiatrijas pacientiem

ārsti, ārsta palīgi, māsas, funkcionālie speciālisti bezmaksas 16
6.


Specifisko prasmju attīstīšana darbā
ar psihiski slimām personām

ārsti, māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi bezmaksas 24
7.


Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana

ārsti, ārsta palīgi, māsas bezmaksas 16
8.


Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija

ārsti, ārsta palīgi, māsas bezmaksas 32

 

home.cookies_accept_text