Psihodiagnostika

Psihodiagnostika

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem

Psiholoģiskās izpētes mērķis ir izpētīt cilvēka intelektuālās spējas un kognitīvo procesu norises īpatnības, izzināt cilvēka emocionālo stāvokli un personības īpašības, iepazīstot gan viņa stiprās puses un resursus, gan vājās puses un grūtības. Visbiežāk psiholoģisko izpēti veic pēc kāda speciālista (piemēram, psihiatra, neirologa, ģimenes ārsta u.tml.) pieprasījuma, lai sniegtu ārstam detalizētāku informāciju par cilvēku un tādējādi palīdzētu ārstēšanas procesā (piemēram, emocionālu un psihisku traucējumu, demences gadījumos u.c.), kā arī, lai sagatavotu psihologa rakstisku atzinumu speciālistiem, Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK) invaliditātes formēšanai un citos gadījumos. Tāpat psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas, ar mērķi labāk uzzināt, izprast pašam sevi, savas stiprās puses un grūtības.

Psiholoģiskās izpētes process sastāv no vairākiem posmiem:

1) intervija ar klientu un/vai viņa tuvinieku (piem., demences gadījumos), dažādu testu un anketu izpilde (atkarībā no psiholoģiskās izpētes mērķa un klienta darba tempa, tas var aizņemt no 90 min. līdz pat vairākām stundām, viena tikšanās reize nepārsniedz 120 min)

2) rezultātu apstrāde un rakstiska atzinuma sagatavošana, ja tāds ir nepieciešams

3) atkārtota tikšanās ar klientu un/vai viņa tuvinieku (pēc apmēram 1-2 nedēļām), kuras laikā psihologs iepazīstina cilvēku ar izpētes rezultātiem, sniedz viņam rekomendācijas un ieteikumus tālākai darbībai, izsniedz rakstisku psihologa atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem (atkārtota tikšanās ilgst apm. 30 min.)

 

Psiholoģiskā izpēte bērniem

Straujā dažādu tehnoloģiju attīstība mūsdienās rada papildus slodzi un paaugstinātas prasības ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Pieaugot prasībām un dzīves tempam, pieaug arī emocionāla noslodze un bieži parādās dažādas grūtības. Lai labāk saprastu sava bērna stiprās un vajās puses, saprastu, ko mēs varam prasīt no bērna un kas jau ir ārpus viņa spējām, ir vērts veikt psiholoģisko izpēti. 

Psiholoģiskas izpētes rezultātā Jūs varēsiet izprast:

Bērna intelektuālo spēju attīstības līmeni (IQ izpēte). Objektīvi novērtēt bērna spējas darboties ar dažāda veida informāciju, novērtēt atmiņas un uzmanības īpatnības.

Bērna kognitīvo spēju līmeni, kas palīdzēs saprast bērna spējas strādāt ar informāciju, to apkopot un sistematizēt, darboties ar plašu nestrukturētu informāciju;

Bērna emocionālo stāvokli (trauksmi, depresiju, bailes utt.), novērtēt spēju sadarboties ar citiem cilvēkiem, labāk izprast bērna resursus.

Psiholoģiskas izpētes rezultātu apstrādei ir nepieciešamas ilgāks laiks, līdz ar to pēc nedēļas tiek ieplānota atkārtota tikšanas ar vecākiem, lai sniegtu atgriezenisko saiti par bērna vājākām un stiprākām pusēm un sniegtas rekomendācijas, ko varētu darīt, lai risinātu grūtības, kas šobrīd ir radušās.

Cienījamie vecāki!

Pirms dodaties uz vizīti, būtu vēlams apdomāt sekojošus jautājumus:

  • kādas grūtības Jūs šobrīd saskatāt bērnam?
  • kā šo situāciju saredz bērna audzinātāji/skolotāji?
  • ko Jūs jau esat darījuši lietas labā?
  • kā bērns adaptējas jaunajā vidē (skola/dārziņš)?
  • vai bērnam ir kādas hroniskas saslimšanas?
  • kādas ir bērna stiprās puses?

Pēc psiholoģiskās izpētes ir iespējams pārrunāt turpmāko sadarbību, lai strādātu ar grūtībām, kas šobrīd ir bērnam, attīstītu nepieciešamas spējas. 
 

Psiholoģiskā izpēte sastāv no trim etapiem:

1.etaps. Ir pusstundu saruna tikai ar vecāku/vecākiem, kuras laikā vecāki apraksta bērna galvenās grūtības un vecāku bažas, stāsta vai ir kaut kas darīts lietas labā. Apraksta ģimenes situāciju, situāciju skolā/dārziņā un ārpus tās. Runājot arī par bērna stiprajām pusēm. Sarunas beigās mēs vienojamies par tālāko izpētes gaitu un mērķiem.

2.etaps. Psiholoģiskā izpēte parasti notiek viens pret vienu ar bērnu, bet ja bērns ļoti uztraucas vai ir pārāk maz, vecāks var vērot izpētes gaitu. Tomēr dažreiz vecāku klātbūtnē traucē pašam bērnam koncentrēties un parādīt savas spējas un resursus. Dažreiz pietiek ar vienu izpētes reizi pusotras stundas laikā, bet dažreiz ir nepieciešamas vēl viena vai divas atkārtotas konsultācijas. Izpētes ilgums ir atkarīgs no izpētes mērķiem un bērna spējām ilgstoši noturēt uzmanību, slodzi, no bērna individuālām īpatnībām. Tomēr ir jāatceras, ka psiholoģiska izpēte nav terapija līdz ar to izpētes laiks ir strukturēts un ierobežots, lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu grūtības un resursus tekošā situācijā.

3.etaps. Ir atgriezeniska saite vecākiem. Ir pusstundu sarunā ar vecākiem, kuras laikā psihologs izstāsta izpētes rezultātus, kā arī dot rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Izpētes beigās vecāks saņem atzinumu.

Lai pierakstītos vizītēm, nodarbībām vai programmām veselības centrā "Vivendi", aicinām izmantot elektronisko pieteikuma formu!

Pēc pieraksta veikšanas reģistratūras darbinieki ar Jums sazināsies 12 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, sūtot e-pastu, vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru, lai apstiprinātu Jums vēlamo laiku vizītei pie izvēlētā speciālista.

Pieraksts bez apstiprinājuma pa tālruni vai apstiprinājuma e-pasta saņemšanas nav derīgs!

Ja vēlaties atteikt vai pārcelt pierakstu, lūdzam to darīt zināmu vismaz 24h iepriekš. Ja darīsiet to vēlāk, ir jāveic neapmeklētā pakalpojuma apmaksa 50% apmērā.

Pieteikties vizītei


Es piekrītu un vēlos saņemt uz savu e-pastu veselības centra "Vivendi" ziņas par piedāvājumiem un jaunumiem (pakalpojumiem, izglītojošiem semināriem u.c. saistošo informāciju par centru).

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no aktuālāko piedāvājumu un jaunumu saņemšanas, tādējādi izdzēšot sevi no Kontaktu datu bāzes. Lai to darītu, lūdzu, informējat centru, rakstot uz info@vivendicentrs.lv.

home.cookies_accept_text