Kristiāna Kalniņa

K_Kalnina.jpg

Kristiāna Kalniņa

Klīniskā psiholoģe

Katram cilvēkam ir resursi, lai mainītu sevi un uzlabotu savu psihisko veselību, un reizēm ir vajadzīgs iedrošinošs atbalsts. Konsultēju pieaugušos un pusaudžus saistībā ar trauksmi, nomāktību, izdegšanu, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, ēšanas traucējumiem, uzmanības deficīta iezīmēm, attiecību problēmām, konfliktu risināšanu un citām grūtībām.

Lai uzlabotu klienta labsajūtu un kopējo dzīves kvalitāti, svarīgi ir izprast un ņemt vērā paša klienta vajadzības, skatījumu uz esošo situāciju un sagaidāmo rezultātu. Darbā ar pieaugušajiem un pusaudžiem integrēju kognitīvi biheiviorālās terapijas un psihodrāmas metodes, balstoties psiholoģijas zinātnes pētījumos.

Veicu psiholoģisko izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem, izmantojot personības, uzvedības un emocionālās sfēras, kā arī kognitīvo procesu (uzmanība, atmiņa, domāšana) izpētes metodes.

Piedāvāju atbalsta grupas vecākiem, sociālo prasmju nodarbības bērniem – treniņus saistībā ar uzvedības un emocionālajām grūtībām visai ģimenei. Tāpat arī izstrādāju atbalsta materiālus vecākiem, lai palīdzētu ikdienā ar bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedības regulēšanā, problēmu risināšanā, dusmu un citu emociju pārvarēšanā, atbalsts iejusties jaunā vidē, pārvarēt komunikācijas grūtības, pārlieku kautrīgumu un bailes.

Manas intereses psiholoģijas zinātnē ir temperaments jeb iedzimtā nervu sistēmas darbība dažādos vecumposmos, maldinošas informācijas atpazīšana, lēmumu pieņemšana un tās neirobioloģiskais pamats.


Izglītība

Latvijas Universitāte, Profesionālā maģistra studiju programma klīniskajā psiholoģijā, 2016.g - pašreiz

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds psiholoģijā, 2012. - 2016. g.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, studijas Komunikācijas zinātnes programmā, 2005. – 2008.g.

Regulāri piedalos tālākizglītības apmācībās, būtiskākās no tām:

Uzvedības traucējumu un sociālo prasmju atbalsta programma "Stop 4 - 7" pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

Dažādas apmācības saistībā ar psihisko veselību pieaugušajiem

Krīzes intervences apmācības

Bērnu tiesību aizsardzības kurss psihologiem

Montesori metode darbā ar 3 – 6 gadus veciem bērniem


Profesionālā pieredze 

Darbnīca “Skrūves un bantes” psiholoģe, Montesori speciāliste, atbalsta grupu vadīšana vecākiem

PII “Mārzemīte” psiholoģe

Konsultante un rakstu autore psiholoģijas jomā žurnālā “Mans Mazais” u.c. medijos

Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centra vadītāja

Ikšķiles novada PPII "Ķiparu nams" - sociālo prasmju un pozitīvas uzvedības treniņi bērniem, vecākiem un pedagogiem

“Psiholoģijas dienu 2018” un Latvijas jauno psiholoģijas zinātnieku pētījumu konkursa rīkošana sadarbībā ar Latvijas Psihologu biedrību

Sabiedrisko organizāciju projekti par psihisko veselību, piemēram, vienaudžu vardarbību un mobingu skolās, atbalstu šķirtajiem vecākiem, iekļaujošu un vienlīdzīgi pieejamu izglītību u.c.

Žurnāliste, redaktore un sabiedrisko attiecību speciāliste

                          

Pārvalda latviešu, angļu un vācu valodas.

home.cookies_accept_text