Viktorija Zariņa

V_Zarina.jpg

Viktorija Zariņa

Klīniskā psiholoģe

 

Esmu klīniskais psihologs, sniedzu individuālas konsultācijas pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem. Veicu pilnu psiholoģisko izpēti pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem (izņemot atzinumus tiesām). Vadu atbalsta grupas vecākiem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam „Bērnu emocionālā audzināšana”, lai palīdzētu vecākiem labāk izprast savu bērnus. Konsultēšanas darbā izmantoju dažādu pieeju darba metodes: psihoanalītiskās, kognitīvi-biheiviorālās, shēmu terapijas darba elementus.

Konsultēšanā par būtiskāko uzskatu konkrētā klienta grūtību personiskās nozīmības izpratni un piemērotu, personisku pieeju.

Strādāju ar tādām tēmām kā: ilgstoša nomāktība (ilgāka par 2 nedēļām), ilgstoša trauksme, grūtības veidot attiecības, hroniska pārslodze, bērnu uzvedības problēmas, atbalsts krīzes situācijās, sēras, konflikti, izaugsme/pašrealizācija, vientulība, stresa vadība u.c.


Izglītība

LU profesionālā maģistra studiju programma „Psiholoģija”, klīniskā psiholoģija. Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, 2016.-2018.    

LU profesionālā bakalaura studiju programma „Psiholoģija”. Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija, 2013.-2016.    

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (SPPA). Psiholoģijas fakultāte, 2011.- 2013.   

LU moderno valodu fakultāte, franču filoloģija. Bakalaura grāds, 1999.-2005.    


Profesionālā pieredze 

Semināru cikls „Shēmas terapijas teorija un metodes”, sertifikāts nr. 87/18. Starptautiskais profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, 06.2018. un  09.2018.

Iegūtas tiesības vadīt vecāku apmācības programmu „Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA), 05.2017.

„Krīzes intervence, pilnveides līmenis”, darbs pie krīzes tālruņa, sertifikāts Nr.100-2016. Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, 04.2016.

„Emociju loma psihisko traucējumu izcelsmē. Komunikācijas īpatnības, strādājot ar cilvēkiem ar emocionāla rakstura problēmām”. Ārsts-psihiatrs, psihoterapeits N.Ščerbakovs, SPA izglītības centrs, 12.2015.

„Krīzes intervence, pamatlīmenis”, sertifikāts  Nr.74-2015. Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, 11.2015.

Daudzdimensiju strukturēts personības tests „Latvijas Personības aptauja (LPA-v3)”, lietošanas apmācība. Latvijas Psihologu biedrība, 12.2014.

Seminārs „Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas pamatvirzieni darbā ar dažādām klientu grupām”. Dr. Psych. Jeļena Harlamova, Latvijas veselības psiholoģijas asociācija, 09.2014.

 

Pārvalda latviešu un krievu valodas.

home.cookies_accept_text