Dr. Ilze Maksima

I_Maksima.jpg

Dr. Ilze Maksima

Narkoloģe

Narkologs jeb atkarību speciālists ir ārsts, kas palīdz cilvēkam apzināt un atklāt nevēlamo ieradumu dabu, kā arī palīdz meklēt iespējas jaunam dzīves ceļam. Atkarība ir biopsihosociāla slimība, tāpēc pieeja dotajai problēmas risināšanai ir kompleksa un multidisciplināra. Galvenais ir sākt šo problēmu risināt un atnākt uz sarunu ar ārstu-narkologu.

Ja Jums ir kādas veselības problēmas ar atkarību izraisošām vielām un procesiem (alkohols, nikotīns/tabaka, narkotiskās/psihotropās vielas, azartspēles), tad nāciet – palīdzēšu. Sarunas laikā kopā atradīsim risinājumu. Uz konsultācijām var nākt arī atkarīgo cilvēku radinieki, tuvinieki, draugi un kolēģi, kuri nevar rast izeju no esošās situācijas.

Atkarību slimību ārstēšanai pielietoju Latvijā un pasaulē atzītas metodes, piemēroju nepieciešamo farmakoterapiju un psihoterapiju, konsultēju līdzatkarīgos.


Izglītība

Narkoloģes sertifikāts no 2004. gada.

RSU Tālākizglītības fakultāte, rezidentūra narkoloģijā, 1999. g. – 2004. g.

LMA (šobrīd RSU) Medicīnas fakultāte ārsta grāds, 1993. g. – 1999. g.

Regulāri piedalās un papildina zināšanas vietējos un starptautiskos kongresos un konferencēs narkoloģijā, psihiatrijā un psihoterapijā.


Darba pieredze

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) Narkoloģiskā palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas narkoloģe, 2010. g. – pašlaik

Latvijas Narkologu asociācija – valdes locekle, Sertifikācijas komisijas locekle, 2010. g. – pašlaik          

Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) – Atkarību slimību epidemioloģiskās uzraudzības centra vecākā analītiķe tabakas un alkohola jautājumos, 2007. g. – 2009. g.     

Narkoloģijas valsts aģentūra, Ambulatorās nodaļas narkoloģe, 2004. g. – 2007. g.    

Narkoloģijas valsts aģentūra, Organizatoriski-metodiskās nodaļas analītiķe, 2004. g. – 2007. g.

 

Pārvalda latviešu un krievu valodas, daļēji angļu valodu.