Dr. Natālija Bērziņa-Novikova

N_Berzina-Novikova.jpg

Dr. Natālija Bērziņa-Novikova

Psihiatre

Konsultēju pacientus dažādu psihisku traucējumu gadījumā – psihotiski traucējumi, garastāvokļa traucējumi (depresija, bipolāri traucējumi), trauksme, panikas lēkmes, adaptācijas traucējumi, akūtas stresa reakcijas, miega traucējumi.

Pastiprināti interesējos par psihiatrisko pakalpojumu novērtēšanu no pacientu skatu punkta, iespējamiem sfēras uzlabojumiem, psihisko saslimšanu profilakses pasākumiem un sabiedrības psihiskās veselības veicināšanas iniciatīvām un projektiem. Kā arī mani saista visnotaļ izplatīta parādība – pašnāvības dažādās vecuma grupās, profilakses pasākumi, agrīnās diagnostikas iespējas un atbilstošas aprūpes nodrošināšanas jautājumi. Gūta pieredze darbā ar pacientiem ar akūtiem psihotiskiem traucējumiem (murgu idejas, uztveres traucējumi).


Izglītība

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras programma Medicīnā, psihiatrijas apakšspecialitātē 2017.g.-pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības programma psihiatrijas specialitātē, 2014.-pašlaik (ārste - rezidente psihiatrijā)

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, iegūts ārsta diploms, 2008.-2014.g.


Darba pieredze

RSU Tālākizglītības fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra – pieaicinātā pasniedzēja, 2016–pašlaik

VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, ārste-rezidente psihiatrijas specialitātē, 2014–pašlaik

Strenču psihoneiroloģiska slimnīca Uzņemšanas nodaļa, ārste-stažiere 2016–pašlaik

SIA “Limbažu slimnīca” Ambulatorā psihiatra kabinets, ārste-stažiere, 2016.-2017.g.


Intereses

Sagatavoju programmu psihiatrijā un narkoloģijā Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas un Psiholoģijas katedras psihologu kursam.

Piedalījos izglītojošu semināru organizācijā psihiatrijas rezidentiem un semināriem starp dažādu specialitāšu rezidentiem. Līdzdalība materiālu izstrādē un prezentēšanā SPKC un LPA projektā “Kas jauniešiem ir jāzina par psihisko veselību” ietvaros Latvijas skolās.

Aktīvi iesaistos kursos un semināros psihiatrijā pasaules līmenī, papildināju zināšanas kursos psihofarmakoloģijā Oksfordā, Barselonā, Nicā, Zalcburgā.
 

Pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas. 

home.cookies_accept_text